Live !

Swaminarayan Vadtal Gadi Live

SHREE SWAMINARAYAN MAHAMANTRA MAHOTSAV - JUNAGADH (Gujarat, India)
USA (CENTRAL) INDIA UK AUSTRALIA
22nd to 30th December 2013

9:00 PM - 12:30 AM
4:00 AM - 7:00 AM
9:30 AM - 11:30 AM

8:30 AM - 12:00 PM
3:30 PM - 6:30 PM
8:30 PM - 11:00 PM

3:00 AM - 6:30 AM
10:00 AM - 1:00 PM
3:00 PM - 5:30 PM

2:00 PM - 5:30 PM
9:00 PM - 12:30 AM
2:00 AM - 4:30 AM

Current Timings
USA (Central) INDIA UK AUSTRALIA (Sydney)